Biuletyn


archipelag

 

Zaloguj się

 
 
 

1 września 2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków i dotychczasowe Gimnazjum Nr 7 stanie się z mocy ustawy ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową Nr 5 im. Energetyków.
W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.


***************************

Rodzicu! – Zapisz swoje dziecko do klasy sportowej!


Zapraszamy do zapisów uczniów do klasy IV sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli.
W roku szkolnym 2018/2019 utworzona zostanie sportowa klasa IV. Sportem, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe będzie lekka atletyka.


Klasy sportowe w naszej szkole to już kilkunastoletnia tradycja – można przeczytać o działaniach klasy, zawodach, sukcesach uczniów na różnych szczeblach na naszej stronie w zakładce aktualności, sukcesy.

Zalety klasy sportowej:
- Sport rozwija pasję dziecka, co w przyszłości może zaowocować tym, że będzie ono bardziej zmotywowane, a także nie będzie szukało odreagowania emocji w inny sposób. Skupienie się na sporcie sprawia także, że dziecko nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem, co w dzisiejszych czasach jest sporym zagrożeniem.
- Sport, w zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego, pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka. Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach szybciej się uczy, gdyż czuje się pobudzonym – mózg jest lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej skupić mu się na nauce.
- Sport kształtuje charakter uczniów – stają się oni zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i chęć samorealizacji. Dodatkowo, od młodych lat uczą się organizacji. Muszą tak zaplanować swoje obowiązki, by znaleźć czas także na przyjemności. Wyznaczają sobie cele w życiu i do nich dążą.
- Klasy sportowe bardzo zbliżają uczniów – przyjaźnie powstają dzięki wspólnej pasji. Podczas wyjazdów, obozów, treningów i zawodów, dzieci uczą się obowiązku pomocy innym oraz współpracy.
- Rozwój fizyczny, jaki zapewnia taka klasa sprawia, że odnosi ono sukcesy nie tylko w sporcie, ale także w innych sferach życia.

Serdecznie zapraszamy Rodziców i zachęcamy do zapisania swojego dziecka do klasy sportowej – to słuszna decyzja, którą szybko potwierdzi uśmiech na twarzy Państwa dziecka.***********************


Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany przynoszące korzyści uczniowi.

Pragniemy stworzyć człowieka twórczego, otwartego, przyjaznego na miarę XXI wieku.