***************************

Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany przynoszące korzyści uczniowi.

Pragniemy stworzyć człowieka twórczego, otwartego, przyjaznego na miarę XXI wieku.


*************************** 
 
archipelag