ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  PSP 5
NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

świetlica

 

Szanowni Rodzice.

W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem  Świetlicy Szkolnej PSP 5
w Stalowej Woli. Następnie pobranie i uzupełnienie karty zgłoszeniowej dziecka. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci obydwojga rodziców pracujących.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do szkoły w terminie do 30.08.2021r. (poniedziałek).

KARTA ZAPISU DZIECKA NA ŚWIETLICĘ PSP 5 NA ROK SZKOLNY 2021 – 2022

REGULAMIN ŚWIETLICY PSP 5