Pani Dyrektor Dorota Kornek oraz uczniowie pod opieką pani Agnieszki Czerneckiej i pana Piotra Wolana uczestniczyli w uroczystych obchodach 80 rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.