ferie

Poniżej zamieszczamy list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. –

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Warto się też zapoznać z informacjami o „dopalaczach” na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!