Rodzicu! – Zapisz swoje dziecko do klasy sportowej!sportowa

Zapraszamy do zapisów uczniów do klasy IV sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli.

Więcej informacji w ogłoszeniach dla rodziców i uczniów oraz na stronie głównej.

*************************

Zarządzenie 4/2017
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Stalowej Woli
w sprawie podania do publicznej wiadomości sportu, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasie sportowej

Na podstawie art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 1 września 2017 r. sportem, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasie IV sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków, będzie lekka atletyka.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**************************************************************************************

Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące rekrutacji:

SZKOŁY Zarządzenie nr 76 – ogłoszenie kryteriów
SZKOŁY Uchwała Rady Miejskiej
SZKOŁY Zarządzenie nr 77 – terminy postępowania rekrut.
PRZEDSZKOLA Zarządzenie nr 74 – postępowanie rekrutacyjne
PRZEDSZKOLA Zarządzenie nr 75 – kryteria
PRZEDSZKOLA Uchwała Rady Miejskiej – kryteria

Dokumenty rekrutacji:

zgłoszenie przyjęcia do szkoły

oświadczenie o miejscu zamieszkania
(Aby otworzyć dokument należy kliknąć jego nazwę, a aby pobrać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję ZAPISZ link jako)

***********************************************************************

 Zapraszamy do zapisów dzieci do  oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  na rok szkolny 2017/2018
oraz do pozostałych oddziałów naszej szkoły.

Chcemy nadal rozwijać bazę dydaktyczną szkoły, poszerzać jej ofertę edukacyjną, tak aby spełniała oczekiwania Państwa i Państwa dzieci.

Proszę o zapisywanie Państwa dzieci do naszej placówki.

Dorota Kornek dyrektor ZSO 1.

 

W poprzednich latach:

– utworzyliśmy klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym,

– zorganizowaliśmy zajęcia z języka angielskiego dla zainteresowanych dzieci kl. „0”,

– wdrażaliśmy wiele programów i innowacji,

– prowadziliśmy zajęcia, które cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.

ZSO1 to dobry wybór dla Ciebie i Twojego dziecka!