W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do szkoły odbędzie się w terminie od 5 marca do 21 marca i będzie prowadzona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

Rodzicu! – Zapisz swoje dziecko do klasy sportowej!sportowa

Zapraszamy do zapisywania uczniów

do klasy IV sportowej

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

im. Energetyków w Stalowej Woli.

                                                               

Zarządzenie 2/2018

    z dnia 26 lutego 2018 r.

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków
w Stalowej Woli
w sprawie podania do publicznej wiadomości sportu, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasie sportowej

Na podstawie art. 204 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 154 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 1 września 2018 r. sportem, w którym odbywać się będzie szkolenie sportowe w klasie IV sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków, będzie lekka atletyka.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**************************************************************************************

 

 

Zapraszamy do zapisywania dzieci do  oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  na rok szkolny 2018/2019 oraz do pozostałych oddziałów naszej szkoły.

Chcemy nadal rozwijać bazę dydaktyczną szkoły, poszerzać jej ofertę edukacyjną, tak aby spełniała oczekiwania Państwa i Państwa dzieci.

Proszę o zapisywanie Państwa dzieci do naszej placówki.

Dorota Kornek dyrektor PSP5

 

W poprzednich latach:

– utworzyliśmy klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym,

– zorganizowaliśmy zajęcia z języka angielskiego dla zainteresowanych dzieci kl. „0”, obecnie przedszkolaki uczone są języka angielskiego przez kompetentnego, sympatycznego nauczyciela,

– wdrażaliśmy wiele programów i innowacji,

– prowadziliśmy zajęcia, które cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców,

-dbaliśmy, by powierzone nam dzieci czuły się bezpiecznie.

PSP5 to dobry wybór dla Ciebie i Twojego dziecka!