stołówk3

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Otwarcie stołówki szkolnej nastąpi dnia

3 września 2020 r.

Informujemy, że koszt obiadu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4 zł za 1 obiad.

Należność za obiady należy wpłacać do 5-go każdego dnia miesiąca na konto:

PKO BP 55102049130000940201177336

Ważne!

Obligatoryjnie rodzic każdego dziecka, które będzie korzystać z obiadów proszony jest o wypełnienie ,,Karty zgłoszeniowej dziecka na obiady w stołówce szkolnej’’
i dostarczenia jej na stołówkę szkolną.

Rodziców, którzy dokonali wpłaty w marcu 2020r. a dziecko nie korzystało ze stołówki w miesiącach maj-czerwiec i będą chcieli aby dziecko korzystało
z obiadów proszeni są o dokonanie dopłaty różnicy za obiady wrześniowe.

Wysokość dopłaty należy uzgodnić z intendentem szkoły.

Karta zgłoszeniowa dziecka na stołówkę szkolną