UWAGA!!!
W naszej szkole odbędzie się turniej pt. „Uprzejmość i dobre obyczaje”. Konkurs będzie przebiegał w II etapach. W konkursie biorą udział klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III szkoły gimnazjalnej. W I etapie uczniowie z każdej klasy są zobowiązani do wykonania klasowego plakatu związanego z tematem konkursu. Wykonanie plakatu przez każdą klasę jest obowiązkowe. Prace należy dostarczyć do Pani Barbary Cichoń lub Pani Małgorzaty Katy do 31.10.2013r. Uczniowie, którzy wykonali prace otrzymają punkty dodatnie z zachowania. Plakat będzie oceniany od 0 do 5 punktów, a punkty te będą brane pod uwagę w II etapie konkursu. II etap odbędzie się w maju w formie quizu.
Samorząd uczniowski