W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców ustaliła kwoty wpłat:

1 dziecko uczące się w szkole – 40 zł

2 dziecko uczące się w szkole – 30 zł

3 dziecko uczące się w szkole – 15 zł

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, ul. Energetyków 18, 37-450 Stalowa Wola,

nr konta: 22 9430 0006 0007 5239 2000 0001

tytułem podając imię i nazwisko ucznia oraz klasę

lub wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły.

Pragniemy zapewnić, że wszystkie Państwa pieniądze są przeznaczone w całości dla naszych dzieci.