Uczniowie korzystający z obiadów w miesiącu styczniu 2022 r. winni uiścić kwotę 64 zł (sześćdziesiąt cztery). Prosimy o terminowe wpłaty.

Dorota Kornek

dyrektor PSP 5