bezpieczna

Drodzy Rodzice,

W poniższych linkach zamieszczamy zaktualizowane procedury postępowania

w sytuacjach zagrożenia oraz listę instytucji pomocowych.

Procedury_reagowania PSP 5 (plik pdf)

Instytucje pomocowe_2019 (plik doc)

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.