powrot

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021 r.:
8:00 – Msza święta w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej (obok szkoły)
9:00-10:30 – rozpoczęcie roku szkolnego w salach lekcyjnych (w tym audycja oraz spotkania z wychowawcami).
Ia – s. 30, wych. H. Fronc
Ib – s. 34, wych. R. Jarosz
IIa – s. 35, wych. Z. Bogusz
IIb – s. 32, wych. Z. Maziarz
IIIa – s. 31, wych. M. Gorczyca
IVa – s. 38, wych. D. Makar (oraz p.  U. Ludyjan)
IVb – s. 39, wych. E. Zakrzewska
Va – s. 22, wych. M. Kozak
VIa – s. 29, wych. R. Laskowska
VIIa – s. 25, wych. M. Kata
VIIb – s. 26, wych. B. Cichoń
VIIc – s. 36, wych. M. Zach
VIIIa, s. 37, wych. A. Czernecka
VIIIb, s. 23, wych. A. Siepetowska
Rodzice nie mogą w tym dniu wchodzić do szkoły. Wychowawcy klas będą odbierać swoich uczniów sprzed budynku szkoły.
Rodziców kl. Ia i Ib, IIa, IIb, oraz IIIa zapraszamy po odbiór dzieci i na spotkanie z wychowawcami o godz. 10:30 do wyznaczonych sal.
W trakcie rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje reżim sanitarny. Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek.