partnerzy2

Informujemy, że rozpoczyna się nabór do II edycji projektu Stalowa Sowa.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu odbywają się bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach podległych Gminie Stalowa Wola. Zajęcia realizowane są w małych grupach (8-10 osób), każde w wymiarze 30h na rok, w oparciu o zasoby szkoły oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu:

1) Dla uczniów kl. I-VIII podstawowych, III gimnazjalnych i I-III liceum:

 • PITAGORAS – koło zainteresowań z matematyki
 • KASPAROW – szachowe koło zainteresowań

2) Dla uczniów kl. IV-VIII podstawowych, III gimnazjalnych i I-III liceum:

 • TRANSFORMERS – warsztaty konstruowania robotów z klockami LEGO Mindstorms
 • LEONARDO – warsztaty z drukarką 3D
 • VOYAGER – koło zainteresowań z języka angielskiego, w tym 10h zajęć z native speakerami
 • REKINY BIZNESU – warsztaty z przedsiębiorczości
 • EFEKTYWNI – warsztaty efektywnego uczenia się
 • KOPERNIK – koło zainteresowań geograficzno-astronomiczne, praca metodą projektu/eksperymentu
 • EKSPERYMENT DARWIN – warsztaty z przyrody/biologii, praca metodą projektu/eksperymentu
 • EKSPERYMENT EINSTEIN – warsztaty z fizyki, praca metodą projektu/eksperymentu
 • EKSPERYMENT ATOM – warsztaty z chemii, praca metodą projektu/eksperymentu
 • TIKI-TAK! – warsztaty w mobilnej pracowni komputerowej, rozwijające kompetencje cyfrowe, obejmujące kwestie związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami w cyberprzestrzeni, korzystaniem z Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych – TIK

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (pobierz plik)

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dla UCZNIA: