24. EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA PRZEBIEGAŁA POD HASŁEM:
„Nie ma śmieci – są surowce”
Celem tegorocznej akcji była przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”
i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału, a także zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska, i wreszcie promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki.
15 września uczniowie PSP nr 5, jak co roku, wzięli udział w akcji „Sprzątania Świata”.
Młodsze klasy: Ia, II a, IIIa, IIIb, IIIc, pod opieką nauczycieli, porządkowały teren wokół szkoły.
Klasy IV, V oraz VI oczyściły ulicę Szkolną, a klasy: VIIa, II A i II B ulicę Sosnową, Wrzosową oraz okolice lasu.
Wierzymy, że taka edukacja poprzez działanie skłoniła uczniów do refleksji i była dla nich lekcją poszanowania środowiska.

Szkolni koordynatorzy : Patrycja Prytek
Anna Maciej