wychowanie1

Drodzy Rodzice.
Trwają zapisy na warsztaty „Szkoła dla Rodziców” – część 1.

SZKOLA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – CZĘŚĆ 1

Dla kogo?: rodzice i/lub osoby planujące mieć dzieci, będący mieszkańcami Stalowej Woli.

Tematyka zajęć: budowanie relacji dorosły-dziecko, aktywne i wspierające słuchanie dziecka, motywowanie do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Rozpoczęcie: 26.04.2022 r. godz. 16.00-19.00.

Terminy: warsztaty obejmują łącznie cykl 10 spotkań po 3 godziny zegarowe i odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki (8 spotkań we wtorki oraz 2 w soboty, tj. 07.05.2022 r. i 18.06.2022 r.)

Miejsce: Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli ul. Polna 18.

Zapisy: odbywają się osobiście w SOWiIK w Stalowej Woli przy ul. Polnej 18 lub telefonicznie 15 642 52 93 lub poprzez przesłanie na maila sowiik@sowiik.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sowiik.pl

Ukończenie tej części zajęć daje możliwość udziału w części II – „Rodzeństwo bez rywalizacji” oraz części III – „Nastolatek”.

Warsztaty są organizowane przez Urząd Miasta Stalowej Woli w ramach środków zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok we współpracy ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Osoby zainteresowane znajdą informacje i formularz zgłoszenia na stronie http://www.sowiik.pl/aktualnosci/a/20039

Z poważaniem,

Anna Golik
Wydział Edukacji i Zdrowia

Urzędu Miasta Stalowej Woli
tel. + 48 15 643 34 80
agolik@stalowawola.pl