Zarządzenie – ogłoszenie kryteriów

Zarządzenie – terminy szkoły postępowania rekrut.

Zarządzenie – terminy przedszkola

Uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli (2)

Regulamin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych