Szanowni Państwo,

Od 26 października br. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Lekcje będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem nauczania na platformie Microsoft Teams. Aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu uczniów pracą przed monitorem zajęcia częściowo prowadzone będą w formie wideokonferencji, a częściowo poprzez udostępnianie materiałów do pracy w module „Zadania”.

W dalszym ciągu na e-dzienniku będą wpisywane wszystkie informacje dotyczące zadań dla uczniów.

W razie jakichkolwiek problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, proszę w pierwszej kolejności kontaktować się z wychowawcą klasy.

Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach, a w razie nieobecności, Państwo usprawiedliwiacie ich w ustalony z wychowawcą sposób.

Od 26 października br. przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na terenie szkoły. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  prowadzić będą wychowawcy świetlicy w godzinach 6.30 – 16.30. Uczniowie będą korzystać z obiadów i biblioteki szkolnej oraz zajęć dodatkowych, które mieli zaplanowane.

O wszystkich zmianach w funkcjonowaniu szkoły będę Państwa informować na bieżąco poprzez e-dziennik.

Dorota Kornek

Dyrektor PSP 5