spotkanie z rodzicami przedszkole

Zapisy do świetlicy PSP5 na rok szkolny 2022/2023

przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniach od 16-30.08.2022r.

Poniżej znajdą Państwo potrzebne dokumenty:

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022-2023

REGULAMIN ŚWIETLICY PSP 5