23.05.2019 odbył się czwórbój lekkoatletyczny.

Szkoła była reprezentowana przez następujących chłopców:

Bis Krystian

Bis Sebastian

Pałys Sebastian

Rydzik Piotr

Tchórzewski Adrian.