konsultacje2

 

Informujemy, że zawieszenie zajęć w szkołach
zostało wydłużone 
do 24 maja 2020 roku.

 

W związku z zaistniałą sytuacją nauka zdalna w naszej szkole odbywa się przy użyciu następujących platform:
Classroom w ramach usługi G-Suite for Education, Discord oraz e-dzinnik.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu (PDF)

Regulamin edukacji zdalnej 2020 r. (PDF)

Procedury Bezpieczeństwa PSP 5 (PDF)

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19 (PDF)