konsultacje2

Nasza szkoła od września 2020 wdrożyła nową platformę komunikacji zdalnej – usługę firmy Microsoft – Office 365.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu (PDF)

Regulamin edukacji zdalnej 2020 r. (PDF)

Procedury Bezpieczeństwa PSP 5 (PDF)

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19 (PDF)